ροχαλίζω

ῥογχαλίζω, ΝΑ, και ρουχαλίζω Ν
αναπνέω θορυβωδώς κατά τη διάρκεια τού ύπνου.
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. ῥογχαλίζω είναι εκφραστικό παράγωγο τού ρ. ρέγχω* σχηματισμένο από την ετεροιωμένη βαθμίδα τής ρίζας (πρβλ. ρογχάζω) με ένθημα -αλ- (πρβλ. κογχ-αλ-ίζω) και κατάλ. -ίζω. Στη Νεοελληνική χρησιμοποιείται ο τ. ροχαλίζω].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ροχαλίζω — ροχαλίζω, ροχάλισα βλ. πίν. 33 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ροχαλίζω — και παράγωγα, βλ. ρουχαλίζω κτλ …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ροχαλίζω — [рохализо] р. храпеть, хрипеть …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ρέγχω — ῥέγχω ΝΜΑ, και ῥέγκω ΜΑ ροχαλίζω (α. «εἰς τὴν κοίλην τοῡ πλοίου καὶ ἐκάθενδε καὶ ἔρρεγχε», ΠΔ β. «καὶ ῥέγχει καθεύδων», Αριστοτ.) μσν. αρχ. μτφ. (για την ψυχή) κοιμάμαι βαριά, βρίσκομαι σε κατάσταση αναισθησίας και αδιαφορίας. [ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ.… …   Dictionary of Greek

  • παραρρέγχω — Α ροχαλίζω δίπλα σε κάποιον ή συγχρόνως. [ΕΤΥΜΟΛ. < παρ(α) * + ῥέγχω «ροχαλίζω»] …   Dictionary of Greek

  • υπορέγχω — Α ροχαλίζω λίγο. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑπ(ο) * + ῥέγχω «ροχαλίζω»] …   Dictionary of Greek

  • απορέγχω — ἀπορέγχω (Α) ροχαλίζω δυνατά …   Dictionary of Greek

  • εκφυσώ — ( άω) (AM ἐκφυσῶ) φυσώ προς τα έξω, ξεφυσώ, αποπνέω μσν. 1. (για άνεμο) φυσώ 2. αναδίδω αρχ. 1. (κυρίως για ποταμούς) εκχέω, χύνομαι, εκδηλώνω το μένος μου («ἔνθα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος») 2. διεγείρω 3. διασκορπίζω, διώχνω μακριά με φύσημα 4.… …   Dictionary of Greek

  • κόρυζα — Καταρροϊκή πάθηση της μύτης, που είναι ιδιαίτερα συχνή στον άνθρωπο στην αρχή του χειμώνα και της άνοιξης, όταν ο καιρός είναι υγρός. Η κ. είναι φλεγμονή του βλεννογόνου της μύτης και συνήθως στην έναρξή της συνοδεύεται από ελαφρύ πυρετό,… …   Dictionary of Greek

  • μουρμουρητό — το μουρμούρισμα. [ΕΤΥΜΟΛ. < μουρμουρίζω + κατάλ. ητό (πρβλ. ροχαλίζω: ροχαλ ητό)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.